CƠ CẤU TỔ CHỨC

THỐNG KÊ NHÂN SỰ THEO CHỨC VỤ CÔNG TÁC

I. Cán bộ quản lí

Họ và tên Chức danh
Lâm Thái Dương Hiệu trưởng
Đỗ Thị Ngát Hiệu phó- phụ trách chuyên môn
Đỗ Ngọc Khôi Hiệu phó- phụ trách CSVC

II. Tổ khoa học tự nhiên

Họ Tên Ngày sinh Môn dạy Chức danh
Đỗ Ngọc Khôi 30/07/1976  Toán Phó HT
Nguyễn Văn Quảng 30/03/1979 Toán Tổ trưởngTổ KHTN
Trần Hữu Xứng 09/11/1958 Sinh học Tổ phó
Đỗ Văn Năm 07/03/1984 Toán
Nguyễn Văn Trường 08/01/1983 Toán
Nguyễn Duy Thái 28/12/1979 Toán
Lâm Thị Hồng 09/06/1989 Tin học
Lưu Văn Linh 05/11/1980 Sinh học
Nguyễn Quang Huy 01/01/1978 Hóa học
Nguyễn Thị Thanh Hiền 09/07/1991 Hóa học
Trần Thị Nhẹ 17/05/1981 Công nghệ (Công nghiệp)
Trần Thị Thanh Khuyên 25/04/1991 Mỹ thuật
Phạm Văn Tuân 21/09/1994 Thể dục
Vũ Thị Thơm 13/05/1985 Tin học
Đỗ Thị Hoa 12/04/1989 Vật lý
Trần Văn Thiết 28/08/1993 Thể dục
Lã Thị Hiền 26/08/1978 Toán
Tạ Thị Định 11/10/1968 Công nghệ (Công nghiệp)

 

III. Tổ KHXH

Họ Tên Ngày sinh Môn dạy Chức danh
Đỗ Thị Ngát 06/07/1977  Ngữ văn Phó HT
Bùi Thị Như 08/10/1980 Ngữ văn Tổ trưởngtổ KHXH
Vũ Văn Phi 04/03/1973 Tiếng Anh Tổ phó
Đinh Thị Liễu 16/10/1979 Tiếng Anh
Trần Thị Phúc 01/02/1977 Ngữ văn
Nguyễn Thị Tuyết 05/01/1982 Lịch sử
Nguyễn Thị Thắm 30/06/1979 Ngữ văn
Đoàn Thị Hà 10/09/1994 Ngữ văn
Vũ Ngọc Cương 20/01/1990 Âm nhạc
Vũ Thị Thanh Hiền 20/11/1984 Lịch sử
Nguyễn Thị Ngọc 01/11/1989 Tiếng Anh
Ngô Thị  Xoan 15/10/1966 Ngữ văn
Vũ Thị Loan 10/02/1979 Ngữ văn

IV. Tổ văn phòng

Họ và tên Ngày sinh Nhiệm vụ
Nguyễn Thị Toan 07/05/1975 Tổ trưởng tổ Vp- kế toán trưởng
Đoàn Thị Nhung 01/09/1979 Thủ quỹ
Đoàn Thị Hằng 03/03/1983
Hoàng Thị Thùy Trang 21/03/1989 Y tế

 

Năm học 2018-2019 trường THCS Trực Hùng có tổng cộng 36 công nhân viên chức công tác

THỐNG KÊ NHÂN SỰ THEO TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO
(Bao gồm cả công lập & Tư thục)
NĂM HỌC: 2018-2019
STT Tổng số Trình độ đào tạo Trong tổng số
Tiến sĩ Thạc sĩ Đại học sư phạm Cao đẳng sư phạm Trung cấp sư phạm Khác Dân tộc Dân tộc nữ
1 36 0 2 21 10 3 0 0 0