Liên hệ

TRƯỜNG THCS TRỰC HÙNG 

Địa chỉ: Xóm 8, Trực Hùng, Trực Ninh, Nam Định
Hiệu Trưởng: Ông  Lâm Thái Dương
Điện thoại: 03503884276
Email: truchungf.thcs@gmail.com